Säätiön toimintaperiaatteet

Vuonna 2005 perustettu Kari Mattilan naisasiasäätiö toimii perustajansa Kari Mattilan tekemän testamenttilahjoituksen turvin. Säätiön tarkoistus on tukea feminististä ideologiaa ja pyrkiä muuttamaan niitä yhteiskunnan rakenteita,  jotka ovat tasa-arvon toteutumisen esteenä.

Säätiön perustamista suunnitellessaan Kari Mattila kertoi haluavansa rahoittaa erityisesti aloitteellista, ulospäin suuntautuvaa feminististä toimintaa ja puuttumista naisnäkökulmasta käsin ”vahtikoiramaisesti” ajankohtaisiin yhteiskuntapoliittisiin epäkohtiin.

Sääntöjensä mukaisesti säätiö järjestää ja avustaa kokouksia, kursseja sekä esitelmä-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia tai feministisiä taidetilaisuuksia. Säätiö voi myös tilata selvityksiä, harjoittaa julkaisutoimintaa, jakaa apurahoja ja toimia yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa.

Säätiö tukee eri ikäisiin naisiin, vauvoista vanhuksiin, kohdistuvaa yksilöiden tai ryhmien toteuttamaa feminististä toimintaa:

  • Naisten tasavertaista yhteiskunnallista asemaa edistävien tieteellisten-, taiteellisten-, juridisten- tai yhteiskunnallisten projektien toteuttaminen
  • Feministiset, naisiin tai naisten asemaan kohdistuvat tutkimushankkeet
  • Epäkohtien paljastamista tukeva toiminta ja selvitysten laatiminen
  • Naisten asemaa käsittelevien kokousten, seminaarien tai -tapahtumien järjestäminen
  • Feministiseen tai naisiin kohdistuvaan jatkokoulutukseen osallistuminen tai sellaisen järjestäminen, mukaan lukien opintomatkat

Osallistujien omaa voimaantumista tavoittelevia tapahtumia tai hankkeita tuetaan vain, mikäli kohteena ovat erittäin haavoittuvassa asemassa olevat naiset. Apurahoja ei myönnetä myöskään opinnäytetöiden tekemiseen.

Tavoitteena on tehdä kunkin apurahan/stipendin saajan hanke näkyväksi esimerkiksi Unionissa järjestetyssä tilaisuudessa tai sopivassa julkaisussa joko painetussa tai verkkosivustolla. Tämä voi toimia riittävänä selvityksenä apurahan käytöstä.

Apurahan saajien edellytetään toimittavan kolmen kuukauden sisällä hankkeen loppumisesta selvitys siitä, miten myönnetty raha on käytetty.

Kari Mattilan säätiö jakaa pienehköjä stipendejä ja apurahoja joka vuosi, ensimmäisen kerran keväällä ja toisen kerran syksyllä. Hakemusten vastaanottamisen määräpäivät ovat vuosittain 30.4. ja 31.10. Apurahapäätökset tehdään kuukauden kuluessa eli 31.5. mennessä keväällä ja 30.11. mennessä syksyllä.

Create a website or blog at WordPress.com

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: